Parcuri și rezervații naturale

Prima pagină » Parcuri și rezervații naturale

Parcuri și rezervații naturale

Parcul Național Defileul Jiului

Parcul Național Defileul Jiului se întinde în partea vestică a Carpaților Meridionali, între Munții Vâlcan, la vest și Munții Parâng, la est; de-a lungul râului Jiu, între confluența Jiului de Est cu Jiul de Vest și confluența cu valea Sadului și reprezintă o zonă montană (cu stâncării, abrupturi calcaroase, vârfuri, grohotișuri, chei, cascade, ponoare, pajiști montane și păduri), în arealul căruia sunt incluse rezervațiile naturale: Sfinxul Lainicilor și Stâncile Rafailă.

Parcul este acoperit în proporție de peste 80% de păduri de fag și gorun, în asociere cu carpen sau frasin . Fauna este bine reprezentată de mamifere, păsări, amfibieni, reptile, pești și insecte.

Rezervația naturală Ciucevele Cernei – Padeș

Ciucevele Cernei alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Padeș.
Aria naturală se află în extremitatea nord-vestică a județului Gorj, în teritoriul satului Cerna-Sat, în valea superioară a râului Cerna, intre acesta și valea Cărbunelui, la la poalele vestice ale Munților Vâlcan.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 1.166 hectare  reprezintă o zonă de interes geologic, floristic și peisagistic, cu vegetație ierboasă de stâncărie și specii arboricole cu elemente sudice; cu un relief ruiniform (cu stâncării, abrupturi calcaroase, izbucuri) calcaros constituit din trei corpuri.

Rezervația naturală Cioclovina – Tismana

Rezervația botanică Cioclovina este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al orașului Tismana.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 12 hectare a fost declarată arie protejată și reprezintă o zonă cu pajiști de stâncărie, unde vegetează specii rare de sorb (arbust din familia Rosaceae).

Rezervația naturală Cornetul Pocruiei- Tismana

Cornetul Pocruiei este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al orașului Tismana.
Rezervația naturală aflată în partea nord-estică a satului Pocruia a fost declarată arie protejată și se întinde pe o suprafață de 70 hectare.
Aria naturală reprezintă o zonă împădurită (alcătuită din două corpuri, între Piatra Procuii și Dealul Pocruii) ce adăpostește mai multe specii floristice și faunistice, unele protejate prin lege.

Rezervația naturală Cotul cu Aluni – Tismana

Cotul cu Aluni este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în județul Gorj, pe teritoriul orașului Tismana.
Aria naturală Cotul cu Aluni se află în partea nord-vestică a satului Topești în apropierea Mănăstirii Tismana (lângă drumul județean 672A), între valea Pârgavului și râul Tismana.
Rezervația naturală declarată arie protejată se întinde pe o suprafață de 25 hectare și reprezintă o zonă împădurită, cu scop de protecție pentru mai multe specii de arbori, arbuști și vegetație ierboasă.
Flora este constituită din specii de: carpen (Carpinus betulus), frasin (Fraxinus), frăsiniță (Fraxinus ornus), corn european (Cornus mas), alun turcesc (Corylus colurna), scumpie (Cotinus coggyria).
La nivelul ierburilor vegetează mai multe specii floristice de origine mediteraneană.

Rzervația naturală Dumbrava Tismanei

Rezervația este situată în comuna Tismana, arealul Vâlcan-Motru și ocupă o suprafață de 363 ha.
Se întâlnește aici și Succisa tismanae (ruenul de Tismana), o specie unicat, despre care se spune că are efecte tămăduitoare și care este culeasă de Sânziene.

Rezervația naturală Muntele Oslea

Muntele Oslea este o arie protejată de interes național situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al orașului Tismana și al comunei Padeș.
Aria naturală cu o suprafață de 280 hectare se află în Munții Vâlcan (grupă muntoasă a munților Retezat-Godeanu), încadrată la est de râul Jiul de Vest, de valea Cernei la vest, la sud de Muntele Bou, iar la nord de Parcul Național Retezat.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o zonă cu un relief dezvoltat în calcare (creste, abrupturi, stâncării, grohotișuri), pajiști, goluri alpine, izvoare și și păduri, cu floră și faună specifică Meridionalilor.
Aici sunt întâlnite specii floristice rare, printre care sângele voinicului (Nigritella nigra) sau tămâiță (Daphne cneorum).

Rezervația naturală Piatra Boroștenilor

Piatra Boroștenilor este o arie protejată de interes național , situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Peștișani.
Rezervația naturală Piatra Boroștenilor cu o suprafață de 28 de hectare a fost declarată arie protejată prin lege și reprezintă o zonă montană de interes geologic, floristic și peisagistic.
În teritoriul rezervației vegetează specia rară de plantă de stâncărie cunoscută sub denumirea populară de crucea voinicului (Hepatica transsilvanica).