Parcuri și rezervații naturale

Prima pagină » Parcuri și rezervații naturale
a

Parcuri și rezervații naturale

Parcul Național Defileul Jiului

Parcul Național Defileul Jiului se întinde în partea vestică a Carpaților Meridionali, între Munții Vâlcan, la vest și Munții Parâng, la est; de-a lungul râului Jiu, între confluența Jiului de Est cu Jiul de Vest și confluența cu valea Sadului și reprezintă o zonă montană (cu stâncării, abrupturi calcaroase, vârfuri, grohotișuri, chei, cascade, ponoare, pajiști montane și păduri), în arealul căruia sunt incluse rezervațiile naturale: Sfinxul Lainicilor și Stâncile Rafailă. Parcul este acoperit în proporție de peste 80% de păduri de fag și gorun, în asociere cu carpen sau frasin . Fauna este bine reprezentată de mamifere, păsări, amfibieni, reptile, pești și insecte.

Rezervația naturală Cioclovina – Tismana

Rezervația botanică Cioclovina este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al orașului Tismana.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 12 hectare a fost declarată arie protejată și reprezintă o zonă cu pajiști de stâncărie, unde vegetează specii rare de sorb (arbust din familia Rosaceae).

Rezervația naturală Ciucevele Cernei – Padeș

Ciucevele Cernei alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Padeș.
Aria naturală se află în extremitatea nord-vestică a județului Gorj, în teritoriul satului Cerna-Sat, în valea superioară a râului Cerna, intre acesta și valea Cărbunelui, la la poalele vestice ale Munților Vâlcan.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 1.166 hectare  reprezintă o zonă de interes geologic, floristic și peisagistic, cu vegetație ierboasă de stâncărie și specii arboricole cu elemente sudice; cu un relief ruiniform (cu stâncării, abrupturi calcaroase, izbucuri) calcaros constituit din trei corpuri.

Rezervația naturală Cornetul Pocruiei- Tismana

Ciucevele Cernei alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Padeș.
Aria naturală se află în extremitatea nord-vestică a județului Gorj, în teritoriul satului Cerna-Sat, în valea superioară a râului Cerna, intre acesta și valea Cărbunelui, la la poalele vestice ale Munților Vâlcan.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 1.166 hectare  reprezintă o zonă de interes geologic, floristic și peisagistic, cu vegetație ierboasă de stâncărie și specii arboricole cu elemente sudice; cu un relief ruiniform (cu stâncării, abrupturi calcaroase, izbucuri) calcaros constituit din trei corpuri.

Rezervația naturală Izvoarele Izvarnei – Tismana

Rezervația botanică Cioclovina este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al orașului Tismana.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 12 hectare a fost declarată arie protejată și reprezintă o zonă cu pajiști de stâncărie, unde vegetează specii rare de sorb (arbust din familia Rosaceae).

Rezervația naturală Dumbrava Tismanei 

Ciucevele Cernei alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al comunei Padeș.
Aria naturală se află în extremitatea nord-vestică a județului Gorj, în teritoriul satului Cerna-Sat, în valea superioară a râului Cerna, intre acesta și valea Cărbunelui, la la poalele vestice ale Munților Vâlcan.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 1.166 hectare  reprezintă o zonă de interes geologic, floristic și peisagistic, cu vegetație ierboasă de stâncărie și specii arboricole cu elemente sudice; cu un relief ruiniform (cu stâncării, abrupturi calcaroase, izbucuri) calcaros constituit din trei corpuri.

Rezervația naturală Cotul cu Aluni – Tismana

Rezervația botanică Cioclovina este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic), situată în județul Gorj, pe teritoriul administrativ al orașului Tismana.
Rezervația naturală întinsă pe o suprafață de 12 hectare a fost declarată arie protejată și reprezintă o zonă cu pajiști de stâncărie, unde vegetează specii rare de sorb (arbust din familia Rosaceae).