Manastiri

Mănăstirea Tismana a fost întemeiată de Sfântul Nicodim,
cu ajutorul voievodului Radu I (1377-1383). Prima biserică
a fost construită din lemn de tisa, de unde vine
si numele mănăstirii. Biserica actuală a fost sfinţită la
15 august 1377. Mănăstirea este considerată monument istoric
Mănăstirea Tismana Tismana
Mănăstirea Lainici are un trecut încă învăluit în mister,
începuturile acestui lăcaș de cult nefiind cunoscute
cu precizie. Potrivit tradiţiei, Sfântul Nicodim ar fi construit
după Vișina și un schit din lemn la Lainici.
Mănăstirea Lainici Bumbești Jiu
Mănăstirea Polovragi a fost zidită în jurul anului 1505,
de Radu Comisul si Pătru Spătarul. În anul 1645,
logofătul Danciu Paraianu ctitoreşte actuala biserică,
cu ajutorul domnitorului Matei Basarab.
Mănăstirea Polovragi Polovragi
Mănăstirea este ctitorită în 1597-1599 de Stoichiţă Raioşeanu,
soţia sa Dochia şi nepotul său Miloşi, pe locul unui schit
mai vechi, din 1519. În anul 1525, Schitul Strâmba este
menţionat ca metoc al Mânăstirii Govora.
În 1731, în vremea domnitorului Alexandru lliaş,
devine metoc al Mânăstirii Tismana.
Mănăstirea Sfânta Treime Turceni - Strâmba Jiu
Mănăstirea este cea mai nouă din Gorj, construcția
lăcașului de cult din cărămidă fiind încheiată în 2014.
Viața monahală a început aici încă din anul 1996,
în 2007 fiind adusă aici și biserica din lemn.
Este așezată într-o zonă pitorească din nordul județului,
la poalele muntelui Parâng.
Mănăstirea Icoana Crasna
Mănăstirea Crasna este ctitoria vel-pitarului jupan
Dumitru Filisanu, nepot al Banului Craiovei,
Dobromir, şi văr cu Doamna Stanca, soţia lui
Mihai Viteazul, de la sfârşitul sec. al XV-lea.
Biserica Mânăstirii Crasna a fost terminată în 1637.
Biserica Mânăstirii Crasna este construită în stil bizantin,
cu o singură turlă deasupra naosului.
Mănăstirea Crasna Crasna
Mănăstirea Vişina, aflată la ieşirea din defileul Jiului,
pe şoseaua ce leagă oraşul Târgu-Jiu de Petroşani.
Prima atestare documentară a acestei mânăstiri o avem
într-un document al lui Neagoe Basarab din anul 1514.
Din vechea Mânăstire Vişina s-au păstrat doar ruinele
bisericii. Mânăstirea Vişina a fost reînfiinţată în anul 1994.
Mănăstirea Vișina Bumbești Jiu
Mănăstirea Sfântul Ilie din Dobrița, Comuna Runcu,
este printre cele mai nou ctitorite în Gorj.
Datează ca lăcaș de cult din anul 2005, când
Înalt Prea Sfințitul Teofan a pus prima piatră de temelie
a mănăstirii, inițial funcționând doar ca o mică bisericuță
din lemn. Locația mănăstirii este fabuloasă, oferind
o priveliște uluitoare de la înălțime asupra județului Gorj.
Mănăstirea Sfântul Ilie Runcu - Dobrița
Mănăstirea Dealu Mare se află aşezată în vârful
Dealului Mare, loc cunoscut sub denumirea
Cioaca lui Surcel. Biserica a fost zidită în anul 1865 de
C. Savoiu, boier cu tendinţe liberale. A fost desfiinţată în
anul 1959 şi reînfiinţată în 1992.
Mănăstirea Dealu Mare Borăscu
Mănăstirea Târgu Logrești a fost ctitorită în anul 1769 de
ieromonahul Tandalescu. Mănăstirea Târgu-Logreşti a
fost închinată Episcopiei de Râmnic în anul 1785.
În perioada 1830-1840 a servit ca biserică de mir şi a fost
parasită după secularizarea averilor mânăstireşti.
Mănăstirea Târgu Logrești Logrești
Mănăstirea este aşezată pe malul drept al râului Gilort, la
nord¬est de oraşul Târgu-Cărbuneşti. Este zidită în anul
1780 de catre Polcovnicul Mihai Coltescu în timpul
Voievodului Alexandru Ipsilanti. Se afirma că din pronaos
pornea un tunel subteran prin care se putea ajunge
în caz de primejdie pe celă¬lalt mal al Gilortului,
tunel surpat in 1946
Mănăstirea Cămărășeasca Târgu Cărbunești